×

7. týden - Druhy zájmen

Pracovní list 1
Žák si v pracovním listu procvičí zájmena. Bude je doplňovat do textu, přiřazovat do skupin apod.

Kouzelné rohlíčky
Žák si formou pracovního listu procvičí zájmena. Motivačním prvkem je zde sběr rohlíčků, které žák získává za jednotlivá cvičení a nakonec dokresluje do obrázku. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Prezentace s pracovními listy
Učební materiál obsahuje prezentaci a pracovní list seznamující žáky se zájmeny. Obojí lze použít samostatně.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník