×

6. týden - Záhada detektiva Jazykznala

Předložky a předpony s, z, vz
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní předložek s, se, z, ze a slov s předponami s, z, vz. Mohou sloužit jako práce pro skupinu, jednotlivce nebo jako prověrka. Součástí je řešení.

Předložky - prezentace
V prezentaci si žáci zopakují způsob psaní a čtení předložek, připomenou si pravidlo pro psaní předložek z(ze) a s(se), nutnost spojení pádové otázky, interaktivně se zapojí vložením správné předložky do slovního spojení; své práce zkontrolují a oklasifikují.

On-line procvičování
Předložka s/se, z/ze: výběr správné předložky.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník