×

6. týden - Čtenářské strategie - vytváření představ

O víle a pasáčkovi
(DUM neobsahuje vlastní text, ale pouze odkaz na knihu) Materiál tvoří základní text pohádky (O víle a pasáčkovi) a soubor 5 pracovních listů, které lze volně kombinovat a využívat dle potřeb učitele. Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti u žáků. (Rozpozná potřebnou informaci v textu, dodrží logický sled událostí, předvídá obsah a pokračování textu, zaznamenává informace a myšlenky z textu, na základě četby dělá rozhodnutí). Lze využít i na 2. stupni.

Poklad na ostrově
(DUM je určen spíše žákům 2.st, ale splňuje požadavek na nácvik čt. strategií) Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

Malí básníci
Žák po přečtení básně doplňuje do textu zjištěné informace. Vyhledává v básni rýmy, barvy, vysvětluje spojení slov. Vytváří jiný vhodný název k básni a z daných slov tvoří báseň jinou.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník