×

5. týden - Tvořivě pracujeme s literárním textem

Poezie
Materiál obsahuje čtyři básně čtyř ročních období. Žáci pracují s verši, slokami a plní další zajímavé úkoly, které rozvíjí kladný vztah k poezii a čtenářství.

Bajka
Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník