×

5. týden - Rozvíjíme svoje pisatelské dovednosti

Pohádka o lenosti
Žáci tvořivě pracují s pohádkou o lenosti. V závěru tvoří vlastní literární text. Vhodné pro 4. – 6. ročník.

Barbora píše z tábora
Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí správné psaní adresy a dopisu po stránce formální i obsahové. Celá aktivita je motivována textem Zdeňka Svěráka – Barbora píše z tábora. Na základě tohoto textu se žák pokusí o stručnou charakteristiku Barbory.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník