×

4. týden - Podstatná jména rodu ženského a středního

Procvičování rod ženský
Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu ženského.

Procvičování rod střední
Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního.

Rébusy
Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech – rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník