×

2. týden - Vyjmenovaná slova v textu

Velikonoční doplňovačka
Pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov.

Souhrnné cvičeníhttps://dum.rvp.cz/materialy/vychazka-do-lesa.html
Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), hledání kořene slova, slova příbuzná, určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, věta jednoduchá / souvětí. Lze použít jako samostatnou práci.

Odkaz na televizní vysílání (4. ročník):
www.ceskatelevize.cz