×

2. týden - Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

Hledání klíčových slov
Pracovní list obsahuje učební text, ve kterém žáci vyhledávají klíčová slova k tématu

Práce s televizním programem
Žáci pracují s kopií stránky vánočního televizního programu, zopakují si digitální hodiny a jejich převody, učí se orientovat v typu nesouvislého textu, se kterým mají čeští žáci větší problémy než s texty souvislými (PISA 2009), propojují předchozí zkušenosti z textu i ze života se čteným textem.

Historická hádanka
V krátkém textu psaném v 1. osobě se žáci seznamují s císařem Františkem Josefem I., jeho jméno odhalují pomocí návodných otázek, další úkoly vycházejí především z textu a zaměřují se na rozvoj čtenářské gramotnosti, další vedou k práci s mapou a prostřednictvím státních symbolů odkazují k současnosti.

Výlet do historie
Na krátkém textu se žáci seznamují s prvním rakouským císařem Františkem, jeho jméno skládají z napovězených písmen, další úkoly vycházejí především z textu a zaměřují se na rozvoj čtenářské gramotnosti. Poslední úkol (bitva tří císařů) je určen pro samostatnou práci s encyklopedií.

Úkoly ze světa zvířat
Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním. Žáci budou pracovat s informacemi o lišce, veverce, srnci a praseti a zaznamenávat je do tabulky. Na základě získaných informací budou dle popisu živočicha doplňovat, kdo je kdo. Materiál obsahuje 4 karty s popisem živočichů, tabulku k doplnění informací a postup.

Odkaz na televizní vysílání (5. ročník):
www.ceskatelevize.cz