×

12. týden - Telefonát

Telefonuj s rozvahou
Materiál obsahuje dva pracovní listy s celkem devíti cvičeními – situacemi. Ty slouží jako náměty k vlastnímu nácviku bezpečných telefonických hovorů.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník