×

12. týden - Časujeme slovesa v budoucím čase

Procvičování
Hravé určování času u sloves. Možnost využití i na interaktivní tabuli.

Prezentace
Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních si prakticky procvičí určování slovesné osoby, čísla a času. Rozlišují i vyjádření času jednoduchým či složeným slovesným tvarem. Cvičení jsou vhodná k samostatné práci.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník