×

11. týden - Rozlišujeme předpony s-, z-, vz-

Procvičování
Žák si procvičuje učivo předpon pomocí doplňování, přiřazování a tvoření slov s danými předponami.

Kdo bude první v cíli?
Materiál obsahuje dva pracovní listy. V jednom žáci procvičují předpony s, z, vz a ve druhém vyjmenovaná slova.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník