×

11. týden - Píšeme e-mail

Psaní adresy
(inspirace) Pracovní list, díky němuž si žáci procvičí psaní adres na obálky, přiložená prezentace umožňuje zároveň vše žákům ukazovat a doplňovat na interaktivní tabuli.

Mailová etiketa
Článek. Podobně jako v osobní či telefonické komunikaci, tak i v té e-mailové je třeba dodržovat jistá pravidla a zásady slušného chování.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník