×

11. týden - Časujeme slovesa v přítomném čase

Procvičování
Žáci skládají ze slabik slovesa, určují u nich osobu, číslo a čas. Zapisují do tabulky správné slovesné tvary jednotného a množného čísla.

On-line procvičování
Online procvičování – všechny slovesné časy.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník