×

10. týden - Skupiny mě/mně, bě/bje, vě/vje

Prezentace s testy
Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na pravidla při psaní E a Ě po souhláskách B (BJ), P a V (VJ). Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků.

On-line procvičování
Online. Procvičování a známkované diktáty.

Odkaz na televizní vysílání 5. ročník