×

10. týden - Jednoduché a složené tvary sloves

Slovesa pro čtvrťáky
Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí.

Osoba, číslo, čas
Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku. Žáci si zopakují určování mluvnických kategorií sloves. V několika cvičeních si prakticky procvičí určování slovesné osoby, čísla a času. Rozlišují i vyjádření času jednoduchým či složeným slovesným tvarem. Cvičení jsou vhodná k samostatné práci.

Odkaz na televizní vysílání 4. ročník