×

8. Seasons and months of the year

Měsíce - pracovní list
Pracovní list je určen k procvičení názvů měsíců a ročních období. Jsou přiloženy obrázky charakterizující jednotlivé měsíce a roční období. Žáci využijí přesmyčky a doplňovačky. List je určen pro jednotlivce.

Slovní zásoba
Materiál vhodný k procvičení slovní zásoby na téma roční období a měsíce v roce.

Pracovní list 2
Pomocí pracovního listu, manipulace s vystřiženými slovy a plněním jednoduchých úkolů procvičí žáci slovní zásobu z okruhů seasons, months, days.

Odkaz na televizní vysílání