×

6. Food

Slovní zásoba
Online procvičení slovní zásoby.

Obrázky a slova
Online přiřazování obrázků ke slovům.

Bingo
Rozvoj komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ – Food. Hra Bingo. Žáci si rozvíjí komunikativní kompetence – pozorně naslouchají, pečlivě vyslovují, rozvíjejí si svou slovní zásobu a kompetence k učení – umí zhodnotit svoji práci.

Víceúčelové karty
Kartičky s jídlem a pitím. Je vhodné je zalaminovat. Mohou sloužit k různým aktivitám: pexeso, bingo, skládání podle diktátu apod.

Odkaz na televizní vysílání