×

2. My house

Slovní zásoba
Vyvození slovní zásoby a výuka psaní opisem. Určeno pro začátečníky a žáky s poruchami učení.

Výukové karty
Kartičky pro skupinovou práci k učebnici Chit chat 1. Obrázkové karty s popisky mohou sloužit pro připevnění na tabuli, aby žáci mohli slova vidět. Další varianta pro skupinovou práci. Každá skupina má obrázky a pod obrázky skládají slova. Nebo každý žák má půlku slova a hledá k sobě druhou půlku. Potom spolu název připevní pod obrázek na tabuli.

Odkaz na televizní vysílání