×

1. Clasroom objects

Karty - slovní zásoba
Děti se pomocí kartiček s obrázky a slovy učí a procvičují si anglické názvy předmětů používaných ve třídě. Úkolem je přečíst název a přiřadit ho k obrázku příslušného předmětu. Materiál se vytiskne 2x. V jedné sadě se rozstříhají všechny karty a odstřihne se od nich text. Druhá sada slouží jako kontrola správnosti, tj. každá kartička bude složena z obrázku a textu. Pomůcku je vhodné zalaminovat.

Pracovní list
Pracovní listy pro žáky se specifickou poruchou učení – dysgrafií. Materiál je určen pro jednotlivce, nejen do hodin reedukační péče. V jednotlivých cvičeních žák spojuje slova, hledá správné části slov, vyslovuje, přepisuje, pojmenovává a seřazuje.

Hrací karty
Kartičky se školními potřebami. Je vhodné je zalaminovat. Mohou sloužit k různým aktivitám: pexeso, bingo, skládání podle diktátu apod.

Odkaz na televizní vysílání