×

Red Monster

Vzhledem k aktuální situaci nabízí školám, učitelům, dětem i rodičům učivo pro ZŠ i SŠ zdarma. Struktura kurzů vychází z rámcových vzdělávacích programů stanovených MŠMT, takže děti mohou sami navázat na téma, které ve škole probíraly. Děti se v lekcích učí postupným procházením lekcí na vybrané téma prostřednictvím otázek a výukových kartiček, které si mohou následně opakovaně procvičovat a testovat. Probíranou látku si děti postupně osvojují díky určené návaznosti jednotlivých lekcí. Na tvorbě kurzů se podílí učitelé z praxe a další odborníci z dané oblasti.


redmonster.cz