×

OER Commons

Open Educational Resources je volně dostupná knihovna digitálních vzdělávacích materiálů, ve které je možné vyhledávat vhodné vzdělávací nástroje a spolupracovat s dalšími pedagogy na rozvoji kurikulárních materiálů.


www.oercommons.org