×

Národní pedagogický institut – podpora vzdělávání žáků cizinců

Na webu provozovaném Národním pedagogickým institutem ČR lze nalézt podpůrné materiály pro práci se žáky-cizinci, zdroje pro on-line výuku a také přehled organizací, které poskytují zdarma doučování žákům s odlišným mateřským jazykem. Dále jsou na webu zdarma ke stažení již zpracované překlady nejdůležitějších informací týkající se současného stavu pro rodiče dětí / žáků-cizinců v 11 jazykových mutacích, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.


cizinci.npicr.cz