×

Mozaweb

Komplexní systém on-line digitální výuky pro domácí vzdělávání v českém jazyce pro mateřské, základní i střední školy – plná verze účtu „Premium“ zdarma pro učitele žáky i rodiče po dobu trvání zvláštních opatření kvůli koronaviru. Stačí si založit Free účet a ten má okamžitě parametry účtu „premium“.
Více než 1200 interaktivních 3D modelů, více než 1100 vzdělávacích videí, více než 100 tematických aplikací a her souvisejících s jednotlivými předměty a hry na rozvoj dovedností, ilustrace a pokusy.
Rodiče, žáci i učitelé mají kdekoli online přístup k digitálním knihám, interaktivnímu obsahu, aplikacím a hrám, které souvisejí s jednotlivými vyučovacími předměty. Je zde plná návaznost na probranou látku při hodině a jen na učiteli záleží, co dostanou žáci k dispozici.


www.mozaweb.com