×

MozaBook

Výukový prezentační software na interaktivní tabuli i domácí počítač - více než 1200 interaktivních 3D modelů, více než 1100 vzdělávacích videí, aplikace a hry na rozvoj dovedností, ilustrace a pokusy vzbuzují zájem žáků a pomáhají jim osvojit si učivo i doma. Vše přehledně seřazené do témat: Matematika, Fyzika, Biologie, Dějepis, Technologie…a další.
V MozaBook digitálních učebnicích najdete početné množství extra obsahu, tematických nástrojů a her a tím se stává téma zajímavější a probírané učivo snadno pochopitelné. Práci pedagogů usnadňují animace, prezentace a různé ilustrace a učitelé také mohou vytvářet své podklady nebo používat již připravené podklady jiných učitelů.


www.mozabook.cz