×

Výchova k občanství

Jedná se o web projektu: Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství – Centrum občanského vzdělávání. Cílem projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání na ZŠ, GYM a SOŠ v 13 krajích České republiky. Web obsahuje. Web obsahuje materiály a východiska k výuce k občanství.


www.vychovakobcanstvi.cz