×

Školní diář

Projekt nabízí školám pomůcku v podobě „elektronického diáře“. Diář využívá digitální prostředí, zejména v podobě multimediálních a interaktivních prvků. Obsahovou kostrou projektu je soubor tematických textů k jednotlivým oblastem spotřebitelského vzdělávání – práva a povinnosti spotřebitele, osobní finance, e-bezpečí, svět kolem nás.


www.skolnidiar.cz