×

Občanka na dálku | Výukové materiály do občanské nauky a základů společenských věd

Sada výukových materiálů a pracovních listů s opakováním učiva občanské nauky a základů společenských věd. Materiály vzniklé na Pedagogické fakultě UP jsou připraveny ve spolupráci s pedagogy z praxe a při výuce témat, jako je EU, Ústava ČR, demokracie, hodnoty apod., uplatňují metody kritického myšlení. Materiály jsou k dispozici v režimu open access.


nedatovano.cz/obcanka-na-dalku-1