×

Jeden svět na školách

Audiovizuální lekce pro humanitně zaměřené obory (například dějepis nebo občanskou výuku). Na portál je třeba se přihlásit, ale vše je zdarma. Jednotlivé filmy žákům nasdílíte pomocí tlačítka „zpřístupnit žákům“ a pracovní materiály připravené Jedním světem na školách rozešlete žákům jednoduše pomocí e-mailu.


www.jsns.cz