×

EU hrou

nformační portál o EU. Nabízí interaktivní vzdělávací materiály, studentské projekty, zábavné soutěže a nejrůznější tipy k výuce o EU, aktuálních evropských i globálních tématech nebo lidských právech, ale také inspiraci pro výchovu k demokratickému a aktivnímu občanství.


euhrou.cz