×

Math4U

Procvičovací portál je určen k procvičování celé středoškolské matematiky. Připravili ho učitelé z Katedry aplikované matematiky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s učiteli středních škol z Česka, Polska a Slovenska během realizace projektu z programu Erasmus+.


math4u.vsb.cz