×

Safeinternet

K dispozici je zde mnoho materiálů s tématy kyberšikany a online rizik, pravidel nastavení používání digitálních a online technologií na škole, hlášení incidentů, praktických pomůcek přímo do výuky, učebních plánů. Všechny materiály jsou připraveny pedagogy pro pedagogy.


www.saferinternet.cz