×

Digistopa

Tato vzdělávací aktivita se věnuje tématům digitálních stop, digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany. V rámci aktivity se žáci stávají součástí příběhu Báry Bezhlavé, která v ději vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěčka. Svým vyprávěním žákům postupně přibližuje všechna jmenovaná témata a vede žáky k zamyšlení se nad svým vlastním chováním na internetu. Průchod příběhem také žákům umožní lépe vnímat dění ve svém okolí. Kromě nastínění potenciálních rizik při pohybu na internetu a sociálních sítích jsou také nastíněna řešení vzniklých situací s akcentem na problematiku kyberšikany.


digistopa.cz