×

Sololearn

Webová i mobilní aplikace pro učení se kódování/programování. K dispozici jsou kurzy: Python, C++, Java, JavaScript, C#, C, SQL, HTML, PHP, CSS, Ruby, jQuery, Swift 4 (zdarma, anglicky)


www.sololearn.com