×

Informatické myšlení

Digitální vzdělávací zdroje pro výuku informatiky.Betaverze sad vzdělávacích materiálů odpovídají novým RVP z informatiky pro všechny stupně škol. Vytvořené materiály jsou dány k dispozici učitelům jako návod či inspirace, jak učit danou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet myšlení nebo jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitel se může rozhodnout podle těchto materiálů realizovat celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit. Finální verze těchto učebnic bude po pilotním ověření na školách k dispozici pro školní rok 2020-21.


www.imysleni.cz