×

Jazykovědma

Obvyklá i neobvyklá slova a jejich původ ve 280 znacích.


https://twitter.com/jazykovedma