×

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Portál soustředí na jednom místě veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti. Naleznete tu články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to ke všem čtyřem oblastem, na které je projekt zaměřený: čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování a mediální výchova.


www.ctenarska-gramotnost.cz