×

Webex - Cisco

Licence: volně dostupné

Umožňuje videokonference, chat a další funkcionality podobně jako Skype. Rozhraní je zdarma a umožňuje zahrnout až 100 účastníků. Aplikace není v českém jazyce. Nástroj má oporu v projektu Jedeme online!, který nabízí nejen postup, jak s CISCO WEBEX správně pracovat, ale i pomoc IBM dobrovolníků, kteří pomáhají vaši výuku rozjet. Podporu vyučujících v začátcích považuje projekt za nejdůležitější. Proto je každé škole přidělen dobrovolník, který pomáhá zaškolit vyučující, testuje s nimi fungování a pomáhá během používání.


www.webex.com