×

Úlohy k lekcím UčíTelky - ČŠI InspIS SET

Licence: volně dostupné

Učební úlohy k televizním lekcím je možné využívat jako vhodnou součást učebních aktivit škol, ale používat je mohou i rodiče s dětmi. Děti ji mohou používat i samostatně. Aplikace s úlohami je vytvořena pro chytré mobilní telefony.

Nabízíme

InspIS SET je platformou České školní inspekce pro ověřování výsledků žáků. Systém je možné využít jak pro distanční testování žáků (modul školního testování), tak i přímo žáky jako jeden z nástrojů pro jejich domácí přípravu (modul domácího testování). Součástí systému InspIS SET je databanka znalostně i dovednostně zaměřených testových úloh.


www.csicr.cz