×

my image

Vzdělávání #NaDálku

Rozcestník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s nástroji pro online vzdělávání. Nabízíme inspiraci, aktuální informace a zkušenosti ke vzdělávání na dálku. Pomáháme učitelům učit. Propojujeme žáky a studenty se školou. Snažíme se poradit všem včetně rodičů. Web je průběžně aktualizován.

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru naleznete na webu MŠMT.

Nová výuková videa "Přijímačky bez obav" na Youtube kanálu MŠMT‼️

Podpůrná kampaň MŠMT, jejímž cílem je pomoci uchazečům při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku. Videa vznikla ve spolupráci s iniciativou Otevřeno. Videa naleznete zde . Oficiální informace k přijímacím zkouškám a další výukové materiály naleznete na tomto webu v záložce MZ a JPZ.

Speciál NPI k uvolňování mimořádných opatření ve školství

V novém Speciálu přinášíme kromě tipů a zdrojů pro distanční výuku také informace k uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství, harmonogram otevírání škol či soubor hygienických a bezpečnostních podmínek pro školy.

npi.cr

Webináře

Portál byl nově rozšířen o sekci věnující se připravovaným a dostupným již realizovaným webinářům.

Naleznete zde webináře zaměřené na oblast jak vzdělávat a hodnotit, dále na práci s nástroji pro vzdělávání a komunikaci, oblast pomoci školám a v neposladní řadě webináře se zaměřením na vzdělávací oblasti.

Připravované webináře

PowerPoint jak ho neznáte: Efektivní prezentace do výuky patří

PowerPoint má většina učitelů zažitý (a naučený) jako nástroj na tvorbu základních prezentací s klasickými snímky a možná několika animacemi. Nejvyužívanější prezentační software ovšem nabízí mnohem víc. Pracovat můžete s online hlasováním, 3D modely i nahráváním obrazovky. V PowerPointu vytvoříte multimediální výukové materiály, sestřiháte video nebo vytvoříte komiks. A nové funkce i doplňky stále přibývají. Webinář bude probíhat od 2. 6. od 14:00.

youtube.com/projektsypo

Český jazyk online: J. A. Komenský vzdálený i blízký

Jan Amos Komenský slaví a národ s ním. Jak ale Komenského texty a myšlenky uchopit ve výuce? Výzkumy týkající se praxe literární výchovy ukazují, že tyto texty jsou pro děti obtížně pochopitelné. Pojďme si společně vyzkoušet několik praktických cvičení, jimiž evokujeme osud a dobu tohoto humanistického génia ještě před tím, než se pustíme do čtení Labyrintu. Úlohy a pracovní listy jsou ověřeny učiteli v praxi a mohou posloužit také při distanční výuce. Webinář bude probíhat od 3. 6. od 14:00.

youtube.com/projektsypo

Matematika online: Nástroje Desmos a Graspable

Výuka matematiky online má svá specifika, ale existuje řada nástrojů určená právě pro ni. Ukážeme si možnosti učitelských aktivit v aplikacích Desmos a Graspable Math. Své uplatnění najdou v prezenčním i distančním vzdělávání. A můžeme je využít také při výuce dalších předmětů. Webinář bude probíhat od 4. 6. od 14:00.

youtube.com/projektsypo

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů

Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možným a vhodným začleněním podpůrných (mobilních) aplikací ve výuce různých předmětů pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU. Půjde především o aplikace, které si učitel může naplnit vlastním obsahem. Zamyslíme se i nad tím, kdy je vhodné takovou aplikaci ve výuce použít. Zaměříme se na využití vhodných moderních a efektivních forem výuky s digitálními technologiemi opět v různých předmětech. Webinář bude probíhat od 4. 6. Přihlásit se můžete na www.npicr.cz

Zpětná vazba pomocí ICT

Cílem webináře je představit různé možností využití aplikací a služeb pro evaluaci znalostí, testování a získávání zpětné vazby ve výuce informatiky. Prostor bude věnovaný aplikacím Kahoot, Nearpod a Socrative, účastníci se seznámí s principem těchto aplikací a s jejich specifickými prvky. S ohledem na cílovou skupinu se budeme těmto nástrojů věnovat z ohledem na jejich využití vlastními žáky a podporu jejich dovedností v oblasti ICT a digitální gramotnosti. Webinář bude probíhat od 9. 6. Přihlásit se můžete na www.npicr.cz

Co na webu najdete

  • Nevíte, jak začít? Přečtěte si postupy pro školy v období vzdělávání na dálku, jak je připravilo MŠMT, a podívat se můžete i na doporučení dalších organizací ve vzdělávání.
  • Hledáte vhodný nástroj pro komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči?
  • Víte, co chcete učit, ale chybí Vám učební materiály? Nabízíme přehled podle předmětů.
  • Chcete se v učení online zlepšovat? Projděte si kurzy, zdroje a nástroje na podporu práce pedagogů.
  • Nejste na to sami, spojte se s ostatními. Najdete zde komunikační kanály na školy, kolegy a kolegyně, odborné poradce, zdroje příkladů dobré praxe, tipy a triky, jak vše zvládnout.
  • Jste rodič a hledáte pomoc a podporu v současné situaci? Máme pro Vás tipy a nápady, jak na to.
  • Podívejte se na informace k přípravě na maturitní a jednotnou přijímací zkoušku.
  • Hledáte doporučení pro online výuku na vysokých školách?

Přechod k online výuce nemusí být náročným procesem 

Existujících materiálů je mnoho, jsou často roztříštěné a jejich kvalita může být různá, stejně tak existuje i mnoho způsobů, jak spolu můžeme v digitálním prostoru komunikovat. Tento web si klade za úkol poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití napomáhá vzdělávat se s pomocí digitálních technologií. Na tomto webu naleznete nástroje pro komunikaci, které můžete využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale i ke sdílení dobré praxe. Zároveň zde naleznete i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci využívat k vlastnímu vzdělávání. K dispozici jsou též odkazy na weby, kde je možné si procvičovat učivo v rozličných oblastech. V neposlední řadě zde naleznete odkazy na metodické weby a portály s výukovými materiály. Výběr konkrétních komunikačních nástrojů a zdrojů online výuky je na rozhodnutí jednotlivých škol.

Od 17. 3. 2020 je realizována série navazujících webinářů věnovaných problematice distančního vzdělávání. Webináře se věnují praktickým a využitelným postupům a návodům, jak mohou školy online výuku v průběhu karantény realizovat, jak složité a časově náročné to je, jaké konkrétní technologie mohou k online výuce využít. V rámci této série webinářů, kdy jeden webinář bude trvat přibližně půl hodiny, jsou zváni různí hosté, kteří Vám ukáží příklady dobré praxe. Webináře budou přenášeny živě na YouTube projektu SYPO, záznamy budou umístěny i na webu.